Nâng cấp Phần mềm đánh giá năng lực Lasso, đa dạng hoá ứng dụng trong chiến lược quản lý nhân tài.


Công cụ tuyển dụng và đánh giá nhân sự Lasso đã chính thức được cập nhật. Ngoài phiên bản nâng cấp của Bài đánh giá năng lực CAT, hệ thống sẽ kết hợp Bài đánh giá Harrison để đánh giá tố chất cá nhân, hành vi trong công việc và mức độ gắn kết của nhân viên, nhằm đa dạng hoá tính ứng dụng của bài đánh giá trong quản trị doanh nghiệp.


Bản cập nhật hệ thống đánh giá Lasso

►Bài đánh giá năng lực CAT 

 ·    20 phút hoàn thành bài đánh giá 21 loại năng lực. 

 ·    04 chỉ số đánh giá mức độ tin cậy.

 ·    Nền tảng hệ thống và báo cáo được thiết kế User Interface (giao diện người dùng) và User Experience (trải nghiệm người dùng) hoàn hảo.


 ►Bài đánh giá năng lực Harrison (Taiwan)

 ·  Đánh giá hành vi trong công việc.

 ·  Đánh giá tố chất cá nhân.

 ·  Đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để MAYOHR giúp bạn tối ưu hóa hệ thống quản lý nhân sự

Bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm*

qr-code