COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc và gây ra gián đoạn tới môi trường làm việc.


"Khi qua đỉnh dịch, giãn cách xã hội được nới lỏng, chúng ta sẽ nghĩ đến việc toàn tâm quay trở lại công việc?"


Vui lòng để lại thông tin để tải tài liệu nghiên cứu: 05 cách COVID-19 làm thay đổi công việc trong tương lai.

qr-code