Canon

/

Canon đã sử dụng Cornerstone như một công cụ để quản lý nhân sự đồng thời thiết kế một kênh quản lý linh hoạt nhằm phát triển nguồn nhân lực một cách tối ưu hóa.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm

Ngành nghề

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để MAYOHR giúp bạn tối ưu hóa hệ thống quản lý nhân sự

Bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm*

qr-code