Contact Us

Bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm*

Liên hệ với chúng tôi

Công ty thành viên ở Việt Nam

  • Phòng 2711, Tầng 27, East Tower, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng bộ phận kinh doanh khu vực Đài Loan 

  • 2nd Floor, No. 45, Dongxing Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan (R.O.C.) 

Tổng Công ty MAYO Human Capital 

  • No.195, Fuxing 2nd Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30271, Taiwan (R.O.C.) 

Công ty thành viên ở Thượng Hải  

  • Yueshang Plaza, 11 Floor, No. 1 South Wuning Road Jing'an District Shanghai 

qr-code